Wkladki z elastomeru termoplastycznego: Stosowane w kolejnictwie